logo

Sèrie olímpica – Olympic series

Sèrie sobre esports olímpics:

Ja sebeu que la influència de l’esport en la meja trajectòria artística i personal està molt present.

La participació en Jocs Olímpics d’una forma amateur m’ha fet disfrutar de l’esport, aprendre i transmetre uns valors molt especials.

L’esperit olímpic es basa en tres valors fonamentals: l’excel·lència, el respecte i l’amistat.

És per això que he decidir preparar una col·lecció d’obres d’esports olímpics. Ja us aniré informant de l’evolució dels treballs.

Serie sobre deportes olímpicos:

Ya sebeis que la influencia del deporte en mi trayectoria artística y personal está muy presente.

La participación en los Juegos Olímpicos de una forma amateur me ha hecho disfrutar del deporte, aprender y transmitir unos valores muy especiales.

El espíritu olímpico se basa en tres valores fundamentales: la excelencia, el respeto y la amistad.

Es por ello que he decidió preparar una colección de obras de deportes olímpicos. Ya os iré informando de la evolución de los trabajos.

Series on olympic sports:

You now the influence of sports in my career staff is very present.

Participation in the Olympic Games in an amateur has made me enjoy the sport, learn and pass special values​​.

The Olympic spirit is based on three core values​​: excellence, respect and friendship.

That’s why I decided to prepare a collection of works of Olympic sports. I will keep you informed of the progress of the work.